1. Thành Phố Bến Tre

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
317B Đoàn Hoàng Minh, Phường 05 Nhà thuốc An Khang 19001572
17A1 Khóm Bình Khởi, Phường 06 Nhà thuốc An Khang 19001572
307/C Nguyễn Huệ, Phường Phú Khương Nhà thuốc An Khang 19001572
Số 159A3, Phường Phú Tân Nhà thuốc An Khang 19001572

2. Huyện Ba Tri

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thửa đất số 135, Thị trấn Ba Tri Nhà thuốc An Khang 19001572

3. Huyện Bình Đại

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
122 Đường Tỉnh 883, Thị trấn Bình Đại Nhà thuốc An Khang 19001572

4. Huyện Châu Thành

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 153A, Thị trấn Châu Thành Nhà thuốc An Khang 19001572

5. Huyện Chợ Lách

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thửa đất số 262 - 515, Xã Vĩnh Thành Nhà thuốc An Khang 19001572

6. Huyện Giồng Trôm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thửa đất số 253, Thị trấn Giồng Trôm Nhà thuốc An Khang 19001572
Thửa đất số 194, Xã Mỹ Thạnh Nhà thuốc An Khang 19001572

7. Huyện Thạnh Phú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thửa đất số 36 - 97 - 98 - 104 ... - 105, Thị trấn Thạnh Phú Xem thêm Nhà thuốc An Khang 19001572
Số 70/1, Xã Giao Thạnh Nhà thuốc An Khang 19001572
22/1 ấp Thạnh A, Xã Tân Phong Nhà thuốc An Khang 19001572
Loading...