1. Phường 07

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
14 Đường Số 1 Trần Thị Nghỉ Nhà thuốc Minh Tân 9 0907589391

2. Phường 03

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
787 Nguyễn Kiệm Nhà thuốc Hồng Nga 84909336505

3. Phường 11

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
80 Nguyễn Văn Khối Nhà thuốc An Khang 19001572
117 Thống Nhất Nhà thuốc An Khang 19001572

4. Phường 13

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
1470 Lê Đức Thọ Nhà thuốc An Khang 19001572
1036 Lê Đức Thọ Nhà thuốc An Khang 19001572
542 Nguyễn Văn Công Nhà thuốc An Khang 19001572

5. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
18 Phan Huy Ích Nhà thuốc An Khang 19001572

6. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
52 - 54 Nguyễn Văn Nghi Nhà thuốc An Khang 19001572

7. Phường 08

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
413 Đường Số 10 Nhà thuốc An Khang 19001572
Loading...