1. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
228 Lê Văn Sỹ Nhà thuốc An Khang 19001572
188 Thép Mới Nhà thuốc An Khang 19001572
100 - 102 Trường Chinh Nhà thuốc An Khang 19001572

2. Phường 10

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
515 Lạc Long Quân Nhà thuốc An Khang 19001572

3. Phường 13

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
66 Thân Nhân Trung Nhà thuốc An Khang 19001572

4. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
74 Đồng Đen Nhà thuốc An Khang 19001572
116 Trương Công Định Nhà thuốc An Khang 19001572

5. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
372 Phạm Văn Bạch Nhà thuốc An Khang 19001572
Loading...